Nesne Yönelimli Programlama Dersi 2. Ödev

Herhangi bir ortamda bulunan 10 nesneyi, sınıf tanımlarını, özelliklerini, metotlarını ve nesneler arası ilişkileri modelleyerek hazırlayınız. 

5 adet HASA ve 5 adet ISA ilişki modeliniz bulunmalıdır.

Yukarıdaki bu tanımların bütün özellik ve metotlarını kullanan 20 adet nesne (object) bulunmalıdır.

Kodunuz Visual Studio C++ 2010 ile hatasız bir şekilde derlenmeli ve çalışmalıdır. 

Örnek uygulama için laboratuarda yapılan çalışmaya bakabilirsiniz. 

Ödevinizi dersin e-posta adresine gönderiniz. 

Ödev teslim tarihi :  11 Ekim 2010 (gece yarısına kadar)

Dersin web sitesine dönmek için tıklayınız.