T.C. Yeditepe Üniversitesi

Antropoloji Bölümü

ANT 217 SOSYAL BİLİMLER İÇİN BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ I

Dersi Veren: Şadi Evren ŞEKER (Yük. Müh.)

Dersin Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/ant217

Dersin Öğrenci İletişim Sitesi : www.sesders.com

Email Adresi:ant217 [at] sesders.com

Dersin Amacı:

Bu ders, öğrencilere Word, Excel, Power Point gibi temel bilgisayar programlarının kullanma tekniklerinin yanısıra sosyal bilimlerde gerekli sayısal ve sözel data girişi ile analizi becerilerinin bilgisayardaki uygulamasını öğretmektedir. Dersin bir amacı, öğrencilerin etnografik yazı ve rapor yazarken endeks (dizin), içindekiler, dip not verilmesi gibi teknik becerilerini geliştirmektir. Diğer bir amaç ise, öğrencilerin araştırmalarında kullanacakları SPSS-PC paketini tanıtmaktır.

Olası Ders İçeriği

 1. Hafta: Dersin amacı ve öneminin anlatılması, derste kullanılacak olan araçların ve eğitim yönteminin öğrencilere tanıtılması.
 2. Hafta: Windows İşletim Sistemine Giriş. Dosya yapısı, Temel Kullanıcı İşlemleri ve Görsel Arayüz öğelerinin tanıtımı. Clipboard�un kullanılması.
 3. Hafta: Kelime İşlemci Programların temel görevleri. Word Uygulamasının kullanımı. Yazı, Yazı tipi, paragraf, Cümle, Kelime Öğeleri. Çalışma ortamının yönetilmesi.
 4. Hafta: Yazım denetimi, dosya üzerinde veri işleme, Tablolar, Otomatik Metinler, Değişikliklerin izlenmesi.
 5. Hafta: Word üzerinde sayfa yapısı. Sayfaların yönetilmesi, alt bilgi ve üst bilginin yönetimi, sayfa numaraları, Doküman tablolarının oluşturulması ve yönetilmesi. Yazıcı işlemleri
 6. Hafta: Tablolama programının temel görevleri. Excel uygulamasının kullanımı ve temel öğelerinin tanıtılması. Hücre, sayfa ve kitap yönetimi. Basit tabloların oluşturulması ve basit formüllerin yazılması.
 7. Hafta: Excel fonksiyonları, Veri işleme, Grafikler, Senaryolar, Filitreler, Formlar ve Özet tablo (Pivot Table)
 8. Hafta: Ara sınav uygulaması.
 9. Hafta: Sunum programlarının temel görevleri ve Power Point uygulamasının kullanımı. Temel özellikleri. Sunum, Slayt ve bileşen kavramları. Slaytların yönetilmesi ve biçimlendirilmesi
 10. Hafta: Grafik, Diyagram, Tablo ve Küçük resimlerin eklenmesi ve yönetilmesi. Sunum animasyonları, ses ve video eklentileri ve Sunum yönetimi.
 11. Hafta: Frontpage ve Publisher uygulamalarının kullanılması, web sitesi oluşturulması ve bu sitelerden veri aktarımı. Basit bir anket uygulamasının geliştirilmesi ve e-posta ve web sitesi marifetiyle veri işlenmesi.
 12. Hafta: SPSS programına giriş. Veri işlenmesi, Veri kaynaklarının yönetimi, Excel ve Web�den veri alınması. Alınan veriler üzerinde basit hücre ve yönetim işlemlerinin yürütülmesi.
 13. Hafta: SPSS üzerinde basit istatistiksel işlemlerin yapılması.
 14. Hafta: Word, Powerpoint, Excel, Frontpage, Publisher ve SPSS uygulamalarının tamamını içeren dönem projesi örneğinin hazırlanması.

 

Sınavlar:
Quiz 1

Quiz 1 Metinleri

Quiz 1 Çözümü

Arasınav (Midterm) 6 Kasım 2008 Perşembe günü yapılacaktır

 

Referanslar:
Microsoft uygulamaları için http://office.microsoft.com/tr-tr/default.aspx bağlantısı altında bulunan ve eğitim içerikli dökümanlar.

SPSS uygulaması için http://www.spss.com.tr/ adresi altında bulunan eğitim dokümanları.

Final sınavı

Final sınavını Salı günü ( 20 ocak 2008) gece yarısına kadar mail veya sesders.com sisteminden teslim ediniz.

Ödevler:
Ödev 1: 16 Ekim 2008 perşembe günü gece yarısına kadar dersin iletişim sitesi kullanılarak MS Word programı ile gördüğümüz konuları içeren bir ders notunu teslim ediniz. Ders notunu hazırlarken yine derste gösterilen hususlara dikkat ederek bu konuları uygulayınız.
Ödev 2: 23 Ekim 2008 perşembe günü gece yarısına kadar dersin iletişim sitesi kullanılarak MS Word programı ile gördüğümüz konuları içeren bir ders notunu teslim ediniz. Ders notunu hazırlarken yine derste gösterilen hususlara dikkat ederek bu konuları uygulayınız.
Ödev 3: 20 Kasım 2008 perşembe günü gece yarısına kadar dersin iletişim sitesi kullanılarak MS Power Point programı ile gördüğümüz konuları içeren bir ders notunu teslim ediniz. Ders notunu hazırlarken yine derste gösterilen hususlara dikkat ederek bu konuları uygulayınız.
Ödev 4: 27 Kasım 2008 perşembe günü gece yarısına kadar dersin iletişim sitesi kullanılarak MS Power Point programı ile http://www.shedai.net/db/lect1 adresindeki sunumu hazırlayarak yollayınız.
Ödev 5: 27 Kasım 2008 perşembe günü gece yarısına kadar dersin iletişim sitesi kullanılarak MS Frontpage programı ile gördüğümüz konuları içeren bir ders notunu teslim ediniz. Ders notunu hazırlarken yine derste gösterilen hususlara dikkat ederek bu konuları uygulayınız.

Projenin taşıması gereken özellikler:

 • Projede seçtiğiniz bir konuda bir rapor bir de sunum hazırlayacaksınız
 • Rapor ile ilgili özellikler format.doc dosyasında verilen özelliklere uygun olarak hazırlayınız. Bu dosyayı şablon olarak da kullanabilirsiniz.
 • Çalışmalarınızda track changes açık olmalıdır
 • En az bir figür, bir resim, bir tablo bir table of contents ve bir list of figures bulunmalıdır.
 • Raporunuzun kapak sayfası bulunmalıdır
 • Raporunuzun sayfa numalaraları bulunmalıdır.
 • Raporunuzun referans kısmı bulunmalıdır.
 • Raporunuzun metin kısmı (kapak, tablolar ve referanslar hariç) en az 4 sayfa olmalıdır (içerik önemli değildir)
 • Sunumunuz en az 15 slide olmalıdır
 • Sunumunuzda en az 1 resim 1 figür 1 tablo 3 animation 1 transient 1 gizli slide bulunmalıdır.
 • Projelerinizi derslerin son günü (2 ocak 2009) gece yarısına kadar dersin iletişim adresinden teslim edebilirsiniz.


  Dersin saatleri ve sınıf:

  ·  Dersler Perşembe günleri saatleri 9-11 arasında, Hukuk Bölümü bilgisayar laboratuarlarında yapılacaktır. Dersler uygulama ağırlıklı olup blok olarak yapılacak ve ara verilmeyecektir.

   

  Dersin değerlendirmesi:

  ·  Ödevler %10

  ·  Quizler&Classwork %10

  ·  Arasınav %20

  ·  Dönem Projesi %20

  ·  Final %40

   

  Uyulması gereken önemli kurallar:

  1. Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği�ne göre:

  Öğrencinin dersin tamamına devamı esastır. Ancak derslerin % 20 sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

  Minimum derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersin final sınavına giremez ve o dersten başarısız sayılır.

  Yeditepe Üniversitesi Mediko-Sosyal Birimince onaylanan hastane veya doktor raporları yukarıdaki süreleri aşmamak koşuluyla geçerli sayılır.

  2. Öğrencilerin dersin web sitesini takip etme zorunluluğu vardır. Ders ile ilgili duyurular, ders notları ve gerekli olan materyaller bu site üzerinden sağlanacaktır.

  3. Öğrencilerin ödev, proje ve sunum teslimi ve bu teslimler sırasında gereken saatlerin belirlenmesi gibi dersin işletilmesine ilişkin işlemler, dersin öğrenci iletişim sitesi üzerinden yapılacaktır. Her öğrenci derse geldiği ilk günden itibaren bu site üzerinden bir kullanıcı oluşturmak ve ders boyunca yapacağı teslimleri bu site üzerinden yapmak zorundadır.

  4. Teslim edilen çalışmalar veya öğrencinin başarı notu ile sonuçlanacak herhangi bir çalışmada dersi alan diğer öğr