T.C. Yeditepe Üniversitesi

Antropoloji Bölümü

ANT 218 SOSYAL BİLİMLER İÇİN BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ II

Dersi Veren: Şadi Evren ŞEKER (Yük. Müh.)

Dersin Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/ant218

Dersin Öğrenci İletişim Sitesi : www.sesders.com

Email Adresi:ant218 [at] sesders.com

Dersin Amacı:

Bu ders, öğrencilere Word, Excel, Power Point gibi temel bilgisayar programlarının kullanma tekniklerinin yanısıra sosyal bilimlerde gerekli sayısal ve sözel data girişi ile analizi becerilerinin bilgisayardaki uygulamasını öğretmektedir. Dersin bir amacı, öğrencilerin etnografik yazı ve rapor yazarken endeks (dizin), içindekiler, dip not verilmesi gibi teknik becerilerini geliştirmektir. Diğer bir amaç ise, öğrencilerin araştırmalarında kullanacakları SPSS-PC paketini tanıtmaktır.

Olası Ders İçeriği

 1. Giriş

 2. Excel ortamını tanıma, çalışma sayfası (worksheet), çalışma kitabı (workbook) kavramları, dosyalama işlemleri

 3. Excel veri giriş işlemleri, sayı serileri, hücre veri tipleri ve hücre yazı biçimleri

 4. Hücre biçimlendirme (Format cells)

  1. Veri biçimlendirme (Data format)

  2. Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Borders and shading)

  3. Yazı Yönü (Alignment)

 5. Formüller ve işlemler (Formula and operators)

 6. Veri işleme özellikleri

  1. Arama ve değiştirme (Search and replace)

  2. Veri sıralama (Data Sort)

  3. Veri filitreleme (Data Filtering)

 7. Sayfa yapısı ve baskı özellikleri (Page Layout)

 8. Excel grafik yönetimi

 9. Veri işleme

  1. Veri işleme fonksiyonları (Lookup)

  2. Pivot table

  3. Senaryo

  4. Goal Seek

 10. Vize Sınavı (Midterm)

 11. SPSS giriş ve SPSS çalışma ortamının tanınması, veri girişi ve değişken tanımlama

 12. SPSS ver kümeleri (Data sets)

 13. İstatistiksel işlemler ve verilerin düzenlenmesi

  1. Mean

  2. Frekans

  3. Grafik

  4. Histogram

 14. Korrelasyon (Correlation)

 15. Final Sınavı (Final)


Örnek Sınav

Referanslar:
Microsoft uygulamaları için http://office.microsoft.com/tr-tr/default.aspx bağlantısı altında bulunan ve eğitim içerikli dökümanlar.

SPSS uygulaması için http://www.spss.com.tr/ adresi altında bulunan eğitim dokümanları.

Ödevler:
Henüz ödev bulunmamaktadır.


Dersin saatleri ve sınıf:

·  Dersler Perşembe günleri saatleri 11-13 arasında, Hukuk Bölümü bilgisayar laboratuarlarında yapılacaktır. Dersler uygulama ağırlıklı olup blok olarak yapılacak ve ara verilmeyecektir.

 

Dersin değerlendirmesi:

·  Ödevler %10

·  Quizler&Classwork %10

·  Arasınav %20

·  Dönem Projesi %20

·  Final %40

 

Uyulması gereken önemli kurallar:

1. Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği�ne göre:

Öğrencinin dersin tamamına devamı esastır. Ancak derslerin % 20 sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

Minimum derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersin final sınavına giremez ve o dersten başarısız sayılır.

Yeditepe Üniversitesi Mediko-Sosyal Birimince onaylanan hastane veya doktor raporları yukarıdaki süreleri aşmamak koşuluyla geçerli sayılır.

2. Öğrencilerin dersin web sitesini takip etme zorunluluğu vardır. Ders ile ilgili duyurular, ders notları ve gerekli olan materyaller bu site üzerinden sağlanacaktır.

3. Öğrencilerin ödev, proje ve sunum teslimi ve bu teslimler sırasında gereken saatlerin belirlenmesi gibi dersin işletilmesine ilişkin işlemler, dersin öğrenci iletişim sitesi üzerinden yapılacaktır. Her öğrenci derse geldiği ilk günden itibaren bu site üzerinden bir kullanıcı oluşturmak ve ders boyunca yapacağı teslimleri bu site üzerinden yapmak zorundadır.

4. Teslim edilen çalışmalar veya öğrencinin başarı notu ile sonuçlanacak herhangi bir çalışmada dersi alan diğer öğrenciler veya internet üzerindeki herhangi bir kaynak veya basılı herhangi bir kaynak ile akademik kurallar çerçevesinde uygun atıf verilmediği taktirde teslim edilen bu çalışma Yeditepe Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği