Avrupa Meslek Yüksek Okulu

JAVA ve Görsel Programlama dersleri sayfası

 

Ders İçeriği

 

Görsel Dersinde yazılan graph theory kodu

 

 

Ödevler

1. Ödev: ikinci hafta kodları olarak yukarıda eklenen kodların tamamını recursive (özyineli) fonksiyon haline çevirerek çalışır şekilde kodlayınız. Ayrıca http://sadievrenseker.com/prog/progornek.html adresinde bulunan soruların çözümlerini yapıp avmyo@sadievrenseker.com adresine dersten önce mail olarak teslim ediniz. Tesliminiz sırasında her ödev sorusu için tek bir dosya içerecek şekilde, bütün çözümlerinizi içeren tek bir .rar dosyası hazırlayıp, iletinize ekleyiniz. Ödev kapsamında kopya çekilmemesi önemlidir. Kopya suçu işleyenler için cezai uygulamada bulunulacaktır. 

2. Ödev: üçüncü hafta, derste gösterilen görsel programlama konularına paralel olarak, aşağıdaki 3 projeyi kodlayınız:

Hesap Makinesi Programı : Ekranda düğmelerin (Butonların) ve bir metin kutusunun (textbox) bulunduğu ve kullanıcının düğmelere basarak sayıları veya işlemleri girebildiği, 4 işlem yapabilen basit bir hesap makinesi programı kodlayınız. 

Çizim Programı: Ekranda 3 temel renk ve 4 temel işlemin bulunduğu (kutu çizmek, çizgi çizmek, ekrana yazı yazdırmak gibi) bir çizim programını kodlayınız.

Analog Saat: Ekranda bir akrep, yelkovan ve saniye göstergesi olan analog saat kodlayınız. Derste öğrenilen Thread.sleep() fonksiyonunu kullanarak, saati doğru biçimde ekrana basan ve her saniyede güncelleyerek çalışan şekilde kodlayınız.

3. Ödev: Kitaptaki 4 ve 5. bölüm sorularının tamamını çözünüz. (control statements (if ve döngüler))

4. Ödev: Kitaptaki 6. ve 7. bölüm sorularının tamamını çözünüz (method ve dizi bölümleri)