İstanbul Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER ve Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali AYDIN

Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/bmg

Email Adresi:bmg [at] sadievrenseker.com

Dersin Amacı:

Bilgisayar mühendisliğinin temel konularına giriş yapmak. Bilgisayar mühendisliğinin çalışma konuları hakkında öğrencilere bilgi vermek ve ilerdeki derslerine hazırlık yapmak.
Olası Ders İçeriği:
 
Yukarıdaki konulardan, koyu renkte olanları (4 ile 8. konular arası) Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER tarafından, diğer konular ise ( 1-3, 9-10) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali AYDIN tarafından verilecektir. Bu ders sayfası sadece Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER tarafından verilen içeriği kapsamaktadır.

1. Ders Çizge Teoremi (graph theory, graf teorisi). Sunum için tıklayınız. 

Bu derste anlatılan konuları içeren ders notları şunlardır. Aşağıdaki notlar derste anlatılanların bazılarını kapsamakta olup tamamını içermemektedir. Sınav sorumluluğunuz derste anlatılan konular ile sınırlıdır.:

Graf (Şekil, Graph)

Kenar (Edge)

Düğüm (Node)

Yönsüz graflar (undirected graphs)

Yönlü Graflar (Directed Graphs)

Yol (Path)

Altgraf (Subgraph)

Döngü (Cycle)

Bağlı graf (conected graph)

Basit Döngü (Simple Cycle)

Komşuluk Listesi (Adjacency List)

Klik (clique)

Bağımsız düğümler (Anti Clique, Independent Set)

Güçlü Bağlı Graf (Strongly Connected Graph)

Denkşekillilik (Isomorphism)

k-düzenli graf ( k-regular graph)

Dijkstra Algoritması

asgari tarama ağacı (en kısa örten ağaç, minimum spanning tree)

Kruskal Asgari Tarama Ağacı Algoritması

Prim asgari tarama ağacı Algoritması

İki Parçalı Graflar (Bipartite Graphs)

Öyler Yolu (Eulerian Path)


2. Ders Derleyici Teoremi (compiler Theory) . Sunumu için tıklayınız.

Bu derste anlatılan konular www.bilgisayarkavramlari.com adresinden okunabilir.

 


3. Ders Veri Yapıları (Data Structures), Sunumu için tıklayınız.