İstanbul Ticaret Üniversitesi

 

Veri Güvenliği (Cryptography)

 

Dersi Veren: Şadi Evren ŞEKER (Yük. Müh.)

Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/crypto2009

Email Adresi:crypto [at] sadievrenseker.com


Olası Ders İçeriği:
 • 1. Hafta : İlkel Şifreleme Algoritmaları: Shift Cipher, Substitution Cipher , Affine Cipher , Frekans Analizi
  , Kerkhoff Prensibi
 • 2. Hafta: İllkel Şifreleme Algoritmaları (devam): Vignere Şifrelemesi , Permutasyon Şifrelemesi , Hill Şifrelemesi , Akış Şifrelemesi (Stream Cipher)
 • 3. Hafta: Veri Güvenliğindeki Temel Kavramlar (Orange Book, Exploits, Disaster Centers, Crypto Rooms...)
 • 4. Hafta: DES
 • 5. Hafta: Açık Anahtarlı Şifreleme (Public Key Cryptography) , RSA , Diffie-Hellman Ahahtar Değişimi (Key Exchange) , Uzatılmış Öklit Algoritması (Extended Euclid Algorithm)
 • 6. Hafta: Tekrar ve Quiz
 • 7. Hafta: Vize ve çözümü
 • 8. Hafta: Torba Problemi (knapsack), Merkle Hellman Şifrelemesi , Feistel Şifrelemesi ve Feistel Ağları
 • 9. Hafta: Balon Balığı (Blowfish) Şifreleme , RC4 Şifreleme
 • 10. Hafta: Dairesel Grup (cyclic group) , El Gamal Şifreleme, MD5
 • 11. Hafta: Ayrık logaritma (discrete logarithm) , Elipsel eğri (elliptic curve)
 • 12. Hafta: Tekrar ve Quiz
 • 13. Hafta: Final
  Yukarıdaki içerik tahmini içerik olup öğrenci performansına göre değiştirilebilir.

  Referans Kitaplar:

  Hatırlatma: Ders boyunca kullanılacak olan resmi dil C dilidir.

  Örnek Vize İmtihanı

  Ödevler:
 • İlekl şifreleme algoritmaları (Shift Cipher, Substitution Cipher, Affine Cipher, Hill Cipher ve Veignere Cipher) şifreleyen (encrypt) açan (decrypt) kod yazınız.
 • İlkel şifreleme algoritmalarına frekans saldırısı yapan kod yazınız (Frekans tablosunu hazır alabilir ya da kendiniz üretebilirsiniz)
 • Blok şifreleme yöntemlerinden 2 tanesini viegnere Cipher ile kullanınız. (CBC,PCBC,CTR,OFB gibi yöntemlerden iki tanesi ECB dışında) ayrıca bu modlara saldırı için Kasiski saldırı yöntemi ile blok şifrelemeye saldırı yapan ve blok boyutunu tahmin eden kod yazınız.
 • RSA şifreleme algoritmasıiçin Uzatılmış öklit bağlantısı kodu yazınız. Ayrıca algoritmanın anahtar üretimini yapan şifreleme (encrypt) ve açma (decrypt) kodlarını yazınız.
 • El-Gamal şifrelemesi için anahtar üreten şifreleyen ve açan kodu yazınız.
 • MD5 hashing algoritmasını kodlayınız.
  Yukarıdaki ödevler ortalamayı etkilemeyecek ve bütün notlar hesaplandıktan sonra bonus olarak eklenecektir. Ödev göndermek isteyenler en az 3 tanesini yollamak zorundadırlar bunun altındaki teslimler kabul edilmeyecektir. Çalışmayan, compile etmeyen veya amacından çok uzak kodlar teslim edilmemiş kabul edilecektir. Ödevlerdeki kodlar öğrencinin orjinal işi olmalı ve herhangi bir şekilde internetteki kaynaklardan yada farklı öğrencilerden kopyalanmamalıdır. Ödevlerin notunuza etkisi toplam ortalama üzerinden her teslim için 2 puan olacaktır (toplamda azami 10 puan)
  Dersin saatleri ve sınıf:
 • Salı 14.00-17.00 140 numaralı sınıfta
 • Cuma 14.00-17.00 140 numaralı sınıfta
  Dersin değerlendirmesi:
 • Ödevler&Quiz&Classwork %10
 • Arasınav %20
 • Dönem Projesi %30
 • Final %40 Duyurular:
  Vize Notlarınız
  Proje Konularınız
  Harf notlarınız