Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, 2007-2008 Fall

Elektorniğe Giriş Dersi

Dersi Veren: Þadi Evren ÞEKER (Yük. Müh.)

Dersin Sayfası: http://www.sadievrenseker.com/electronics

e-mail: electronics [at] sadievrenseker.com

SPICE Programını bu linkten indirebilirsiniz (Güncellendi)

Amaç
Öðrencilere temel elektronik kavramlarýnýn kazandýrýlmasý. Doðru akým devre teorisi ve devre analizini anlayabilecek seviyeye getirilmesi. Mantýksal devrelerin tasarýmýný yapabilecek ve çözümleyebilecek becerilerin kazandýrýlmasý. Gerçek hayatta kullanýmý olan basit devre tasarýmlarýnýn yapýlmasý.
Tavsiye edilen kitaplar:

Logic and Computer Design Fundamentals by Morris Mano

Lessons in Electronic Circuits by Tony R. Kuphaldt

 

Değerlendirme

Oranı
Quiz: %10,

Ödevler: %20,

Arasınav #1: %30,

Final: %40


Ders içeriği

1 OHM Kanunu

2 Ölçü birimleri

3 Seri ve paralel devreler

4 Kirchhoff Kurali

4 Seri ve paralel karýþýk devreler

5 Doðru Akým Güç Kaynaklarý

5 Devre Analizi

6 Kapasitörler

6 Ýndüktörler

7 Karmaþýk devreler

8 Vize

9 Mantýk Devrelerine Giriþ Ýkilik sayý sistemi Bir tümleyeni, iki tümleyeni

10 Doðruluk Çizelgesi, Temel kapýlar ve mantýksal devre tasarýmý

11 Karnaugh Haritalarý ve devre sadeleþtirme

12 Yarým Toplayýcý, Tam toplayýcý, Çýkarýcý ve diðer Mantýksal devre örnekleri

13 Kod çözücü (Decoder)

14 Çoklayýcý (multiplexer)

15 Hafýzalar (okunabilir hafýza, ROM)

16 Flip Flop

17 Sayýcýlar

18                                              Final Exam


Arasýnav(vize) ve Çözümleri

 • Grup1
  Mantýk Devreleri Ders Notlarý

  Devamsýzlýklarýnýz duyurulmuþtur.


  4 Ocak 2008 günü ders yapýlmayacaktýr.

  Ödevler
  Odev 1
  Odev 2
  Odev 3
  Odev 4

  Final ve harf notlarýnýz

  Lütfen site duyurularýný takip ediniz.


  Kurallar

  Derse devam eden öðrencilerin, ders konularýna ön hazýrlýk yapmalarý gerekmektedir. Ön hazýrlýk demek, konuyu okumanýz, düþünmeniz ve derse kafanýzda sorular ile gelmeniz demektir. Ders ile ilgili herhangi bir konuda electronics [at] sadievrenseker.com adresine posta atabilirsiniz. Her öðrenci sitede yapýlan duyurularý takip etmekle yükümlüdür. Ödevleriniz için Odev Sartlarýný okuyunuz ve